تمدید شدن نمایشگاه گل و گیاه کرج

با اعلام خبر از سوی سازمان پارک های استان البرز ، نمایشگاه گل و گیاه  کرج تا تاریخ 95/6/28 تمدید گردید . گل منتخب مجری پنجمین نمایشگاه  گل و گیاه کرج مفتخر است همچنان پذیرای بازدیدکنندگان در پنجمین نمایشگاه گل و گیاه باشد.

پنجمین نمایشگاه گل و گیاه

اخبار و رویداد