در پنجمین نمایشگاه گل و گیاه  ، سازمان پارک ها به همراه همکاری و همیاری گل منتخب تصمیم به برگذاری نظر سنجی جهت بررسی دیدگاه بازدیدکنندگان پنجمین نمایشگاه گل و گیاه استان البرز گرفتند.

نظر سنجی باغ گل ها

نظر سنجی باغ گل ها با مضامین بررسی کیفیت نمایشگاه از دید بازدیدکنندگان صورت گرفت که جزئیات آن از قبیل بررسی تعداد شرکت کنندگان که برای اولین بار در این نمایشگاه حضور داشته اند و بررسی نظر بازدیدکنندگان نسبت به تغییرات انجام شده ،  نسبت به گذشته و ...

همچنین در قسمت کیفیت سنجی ، بازدیدکنندگان می توانند به کیفیت نمایشگاه امسال نظر بدهند و در قرعه کشی پنجمین نمایشگاه گل و گیاه استان البرز شرکت کنند.

اخبار و رویداد