در تاریخ ۲۸-۲۷ اکتبر سال جاری برابر با ۵-۶ آبانماه ۱۳۹۵ اتاق مشترک بازرگانی و صنایع گرجستان و ایران میزبان هیات تجاری استان خراسان رضوی به ریاست سرکارخانم مهندس علیرضایی بود

 

این هیات به رهبری خانم مهندس راضیه علیرضایی و کمپانی های مختلف که در زمینه های تولید لوله های پلی اتلین، ادوات کشاورزی، کود های شیمیایی، ساخت و ساز، سیستم آبرسانی زمینهای کشاورزی، دستگاه های صرفه جویی در انرژی، گل و گیاه های تزئینی، پرورش ماهی و بازرگانان فعال در زمینه های مختلف تشکیل شده بود طی هماهنگی قبلی با اتاق مشترک بازرگانی و صنایع گرجستان و ایران جلسه ای رسمی با اعضای هیات مدیره اتاق و کمپانی های گرجی داشتند.

مدیران ارشد گروه گل منتخب نیز از همراهان این هیات تجاری بودند.

منبع : اتاق مشترک  بازرگانی و صنایع گرجستان و ایران

 

 

اخبار و رویداد